Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Instituut Geneviève via haar websites: www.Instituut-Genevieve.be en via www.Webshop-Genevieve.be.

Het plaatsen van een bestelling op de websites van Instituut Geneviève leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Instituut Geneviève behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
________________________________________
Verkoopsovereenkomst:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“www.Instituut-Genevieve.be” en “www.Webshop-Genevieve.be”: de websites, van de eenmanszaak van Preneel Geneviève, waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de webshop.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Instituut Geneviève en de klant van de internetwinkel “Webshop-Geneviève” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op www.Webshop-Geneviève.be.
“Producten”: alle goederen aangeboden door Instituut Geneviève via www.Webshop-Genevieve.be die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Gegevens:
Instituut Geneviève
Preneel Geneviève
Sint Jansstraat 109
8840 STADEN
051 702431 – 0474 637607
genevieve.preneel@belgacom.net
BE0831.812.711

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een verkoopsovereenkomst komt tot stand op het moment dat er een bestelling is én de betaling ervan ontvangen werd.

De klant en Instituut Geneviève komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Instituut Geneviève hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Instituut Geneviève behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
•    bij het niet meer verkrijgbaar zijn van een product,
•    bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
•    bij overmacht.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw. De prijs vermeld in de e-mail, als bevestiging van een bestelling, is de prijs verschuldigd door de klant.

Instituut Geneviève behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment, maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
________________________________________
Betaling:
Online betalingen gebeuren via Mollie. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, Paypal en via de Bancontact betaalknop. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail die de klant ontvangt als bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Instituut Geneviève.

De betalingsgegevens zijn:
Instituut Geneviève
Preneel Geneviève
Sint Jansstraat 109
8840 STADEN
IBAN-nummer: BE27738032471073
BIC-code: KREDBEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Instituut Geneviève bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
________________________________________
Leveringstermijn:
Alle producten worden zorgvuldig en met de meeste zorg verpakt zodat deze tijdens het transport niet beschadigd kunnen worden.

Na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen dezelfde weekdag verstuurd. Bestellingen gedaan op zaterdag, zondag of een feestdag worden de maandag of de volgende werkdag verstuurd. In verlofperiodes worden de bestelde artikelen zo vlug mogelijk geleverd.
________________________________________
Verzending:
Bestellingen in Staden en aanpalende gemeenten worden GRATIS thuisgeleverd.

Alle bestellingen kunnen ook steeds opgehaald worden, tijdens de openingsuren van de winkel of na afspraak.

Bestellingen vanaf € 40 worden GRATIS geleverd in België en vanaf € 80 in Nederland.

De verzendingskosten voor binnen- en buitenland zijn de geldige tarieven afhankelijk van grootte en gewicht.
________________________________________
Leveringsadres:
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Instituut Geneviève kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres/veilige plaats gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
________________________________________
Indien u niet thuis bent:
De klant heeft ook de mogelijkheid om een veilige plaats, bij hem thuis, op te geven waar de levering mag geplaatst worden.

De klant heeft ook de mogelijkheid om bij bestelling een ander leveringsadres op te geven, zodat u steeds de levering kunt laten gebeuren op een adres waar iemand aanwezig is.
________________________________________
Leveringstermijn indien niet op voorraad:
Producten die niet op voorraad zijn, maar toch nog verkrijgbaar, worden zo spoedig mogelijk nageleverd. Vaak is dit een kwestie van enkele werkdagen. Indien deze termijn zal overschreden worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via telefoon of mail, zodat u steeds weet hoelang u zult moeten wachten.

Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien u een bestelling doet waarvan bepaalde producten op voorraad zijn en andere niet, dan zullen de producten die op voorraad zijn onmiddellijk worden geleverd.

De producten die niet op voorraad zijn, maar toch nog verkrijgbaar zijn, worden u toegezonden zodra deze terug binnen zijn, zonder extra kosten.

Afdrukken

Heeft u een vraag?
Webshop gemaakt met EasyWebshop